Monday - 29/04/2019 8:47
SR NO NAME OF STUDENT DEPT
1 Ashish Y. Uprade -
2 Nikhil Devidas Bhure -
3 Rakesh Jaygopal Khedikar -
4 Pawan Vijay Chawke
5 Sachin Bhojaraj Wanjari -
6 Shubham Bharat Kumbhar -
7 Shailesh Uttam Dademal -
8 Sangharsh Mordhwaj Badge -
9 Nilesh Jitendra Raut -
10 Nilesh Chetandas Bendewar -
11 Omprakash Suresh Bhoyar -
12 Rutuj Manohar Sarne -
13 Mayur Manohar Bhagat -
14 Nikhil Tilakchand Pardhi -
15 Sumit Kafilal Bisen -
16 Ankush R.Sindhimeshram -
17 Tushar Shioshankar Walode -
18 Nikhil Ashok Tembhare -
19 - -
20 Priyanka Chhotu Thakre -
21 Ashish Purushottam Kapse -